اعضای هیئت کشتی راور

رئیس هیأت کشتی شهرستان راور : محمدرضا روحانی

نائب رئیس هیات : بنیامین توکلی

نائب رئیس بانوان: فاطمه کاربخش

کمیته انضباطی و امور نظارت : حاج کاظم تویسرکانی

کمیته پیشکسوتان : محمد شعبانزاده

کمیته روابط عمومی و مدیر سایت : امین غیاثی

کمیته فرهنگی : محسن محمودی

کمیته فنی کشتی فرنگی : مهدی روحانی

امور مالی و ذیحساب : بهنام پوینده

مسئول دبیرخانه: مهدی خزایی

کمیته داوران : مرتضی اسماعیلی

 

مربیان و سرپرستان تیمها:

مربی و سرپرست تیم نونهال و نوجوان فرنگی  : مهدی روحانی

مربی و سرپرست جوانان و بزرگسالان فرنگی  : مهدی روحانی

مربی تیمهای خردسالان و نونهالان آزاد: محمدرضا روحانی

سرپرست تیم  شهدای طرز : سید محمدرضا غیاثی

مربی تیم شهدای طرز :  محمدرضا روحانی

سرپرست تیم آمادگی جسمانی(هوازی) بزرگسالان : علی  نیکرو

 

راه‌اندازی و پشتیبانی: راور دات بیز

Pin It on Pinterest