رقابت های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی کشور- گروه ج- سیرجان

کرمان به عنوان قهرمانی دست یافت.
تیم ها و نفرات برتر مشخص شدند.

تیم استان کرمان به عنوان قهرمانی رقابت های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی کشور در گروه ج رسید.

به گزارش روابط عمومی هیات کشتی شهرستان راور به نقل از فدراسیون کشتی، رقابت های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی کشور در گروه ج روزهای ۳۰ آذر و اول دی ماه در سالن امام علی (ع) شهرستان سیرجان برگزار شد و در پایان تیم استان کرمان به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم های مرکزی و اصهفان به ترتیب دوم و سوم شدند.
رده بندی تیمی این رقابت ها به شرح زیر است:
۱- کرمان ۲- مرکزی ۳- اصفهان ۴- سمنان ۵ زنجان ۶- سیستان و بلوچستان ۷- هرمزگان ۸- کهگیلویه و بویراحمد ۹- یزد ۱۰- بوشهر ۱۱- چهارمحال و بختیاری ۱۲- کیش ۱۳- خراسان جنوبی
نتایج دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:
فینال: کرمان ۶- مرکزی ۴
رده بندی: اصفهان ۹- سمنان یک
مقام پنجم: زنجان ۸- سیستان و بلوچستان ۲
مقام هفتم: هرمزگان ۸- کهگیلویه و بویراحمد ۲
مقام نهم: یزد ۸- بوشهر ۲
مقام یازدهم: چهارمحال و بختیاری ۷- کیش ۳نتایج دیدارهای نیمه نهایی:

نیمه نهایی تیم های اول گروه:
مرکزی ۹ – سمنان یک
کرمان، برنده ۵ – اصفهان ۵ (امتیاز مثبت ۲۴ به ۲۰ به سود کرمان)

نیمه نهایی تیم های دوم گروه:
سیستان و بلوچستان  ۶- کهگیلویه و بویراحمد ۴
زنجان ۹ – هرمزگان یک

نیمه نهایی تیم های سوم گروه:
یزد ۶- چهارمحال و بختیاری ۴
بوشهر ۶ – کیش ۴

رده بندی تیم ها در پایان رقابت های مقدماتی به شرح زیر است:
گروه الف: ۱- مرکزی ۲- زنجان ۳- یزد ۴- خراسان جنوبی
گروه ب: ۱- سمنان ۲- هرمزگان ۳- چهارمحال و بختیاری
گروه ج: ۱- کرمان ۲- سیستان و بلوچستان ۳- بوشهر
گروه د: ۱- اصفهان ۲- کهگیویه و بویراحمد ۳- کیش

نتایج دیدارهای مقدماتی به شرح زیر است:

دور اول:
گروه الف:
مرکزی ۸- زنجان ۲
یزد ۹- خراسان جنوبی یک
گروه ب:
سمنان ۶- هرمزگان ۴
گروه ج:
کرمان ۹- بوشهر یک
گروه د:
اصفهان ۹- کهگیلویه و بویراحمد

دور دوم:
گروه الف:
مرکزی ۹- یزد یک
زنجان ۸- خراسان جنوبی ۲
گروه ب:
سمنان ۷- چهارمحال و بختیاری ۳
گروه ج:
کرمان ۹- سیستان و بلوچستان یک
گروه د:
اصفهان ۱۰- کیش صفر

دور سوم:
گروه الف:
مرکزی ۸- خراسان جنوبی ۲
زنجان ۷- یزد ۳
گروه ب:
هرمزگان ۶- چهارمحال وبخیتاری ۴
گروه ج:
سیستان و بلوچستان، برنده ۵- بوشهر ۵ (امتیاز مثبت ۲۵ به ۲۰ به سود بوشهر)
گروه د:
کهگیلویه و بویراحمد ۶- کیش ۴

رده بندی انفرادی این رقابت ها به شرح زیر است:

۴۵ کیلوگرم: ۱- حسین رضوانیان (کرمان) ۲- سعید نورمحمدی (مرکزی) ۳- احمدرضا زارعی (اصفهان) ۴- علیرضا آرامش (یزد) ۵- رضا ذاکری (هرمزگان) ۶- رضا اسلامی (بوشهر) ۷- مهرشاد خادم صفت (کهگیلویه و بویراحمد) ۸- محمد مقدم سجاسی (زنجان) ۹- میلاد خسروی (چهارمحال و بختیاری) ۱۰- سید مسعود سیدعلیان (سمنان)
۴۸ کیلوگرم: ۱- امیرحسام محبی (کرمان) ۲- علیرضا بهروج (چهارمحال و بختیاری) ۳- سجاد ملکی (مرکزی) ۴- مهدی بهمنی (اصفهان) ۵- احمد گنج خانی (زنجان) ۶- امیرحسین مظاهری (سیستان و بلوچستان) ۷- پیام قاسمی (هرمزگان) ۸- مصطفی دارا (کهگیلویه و بویراحمد) ۹- مهدی کریم کشته (یزد) ۱۰- جعفر صالح زاده (بوشهر)
۵۱ کیلوگرم: ۱- امیرحسین کثیرلو (زنجان) ۲- پژمان خالدی (چهارمحال و بختیاری) ۳- ابوالفضل رنجبر (کرمان) ۴- پوریا اقبالی نژاد (اصفهان) ۵- اردلان آقانژاد (سیستان و بلوچستان) ۶- علی کمائیان فر (کهگیلویه و بویراحمد) ۷- فرشید رضایی (مرکزی) ۸- مهدی صادقی (سمنان) ۹- مهدی مهدی پور (یزد) ۱۰- سامان زحمتکش (کیش)
۵۵ کیلوگرم: ۱- مهدی نصراله (اصفهان) ۲- رضا شکوه سلجوقی (کرمان) ۳- امیرحسین کول (سیستان و بلوچستان) ۴- علی بوربور (سمنان) ۵- علی سلیمی (مرکزی) ۶- احسان مسعودی (چهارمحال و بختیاری) ۷- مسعود حسینی (زنجان) ۷- امیرحسین کریمی (یزد) ۸- علیرضا نیک فرد (کهگیلویه و بویراحمد) ۱۰- محمد اسماعیل خواری (کیش)
۶۰ کیلوگرم: ۱- مهران عسگری جلال (مرکزی) ۲- امیرحسین کرمی (بوشهر) ۳- اشکان دهقان (اصفهان) ۴- یاسین کیانی (چهارمحال و بختیاری) ۵- علی بلوچی زاده (کرمان) ۶- امیرحسین حیدری (زنجان) ۷- علی سعیدی نژاد (کیش) ۸- امین باقریان (کهگیلویه و بویراحمد) ۹- امیرحسین جهانداری (هرمزگان) ۱۰- پوریا آذریان (سمنان)
۶۵ کیلوگرم: ۱- محمدصادق سلطانی نژاد (کرمان) ۲- سعید جُر (سیستان و بلوچستان) ۳- عارف محمدی (مرکزی) ۴- محمدرضا قیانوردی (کیش) ۵- رضا نورانی (سمنان) ۶- ابوالفضل جهاندرای (هرمزگان) ۷- محمد نوروزیان (یزد) ۸- مرتضی تدریسی (زنجان) ۹- محمدحسین ظاهری (اصفهان) ۱۰- کاظم ظفری زاده (کهگیلویه و  بویراحمد)
۷۱ کیلوگرم: ۱- امیرطه برفرای (کرمان) ۲- محمد حقیقت پناه (اصفهان) ۳- آرمین خانه زر مرکزی) ۴- مهدی ارهانی (زنجان) ۵- محمدرضا حیدری (هرمزگان) ۷- حسین گیلوری (سمنان) ۸- معین رضیه (یزد) ۹- امیررضا احمدوند (کیش) ۱۰- محمد شجاعی زاده (سیستان و بلوچستان)
۸۰ کیلوگرم: ۱- امیرمحمد حیدری (اصفهان) ۲- سعید علیپور (هرمزگان) ۳- عارف ایران نژاد (کرمان) ۴- ابوالفضل رضایی (یزد) ۵- علیرضا صابری (کهگیلویه و بویراحمد) ۶- امیرمحمد خانکی (مرکزی) ۷- احمد جمالی مقدم (خراسان جنوبی) ۸- محمد کارجو (سمنان) ۹- محمد امیری (چهارمحال و بختیاری) ۱۰- مجید تیموری (زنجان)
۹۲ کیلوگرم: ۱- علیرضا پیری (زنجان) ۲- امیرحسین محرابی (اصفهان) ۳- سید مهدی حسینی (مرکزی) ۴- علی توکلی (سیستان و بلوچستان) ۵- مهدی پیریایی (کیش) ۶- عرفان طاهری نکاد (سمنان) ۷- محمدرضا فولادی (بوشهر) ۸- محمدصالح پاشیب (هرمزگان) ۹- ابوالفضل ارجمند (کرمان) ۱۰- علی کهشولی (یزد)
۱۱۰ کیلوگرم: ۱- محمد رستمی (کهگیلویه و بویراحمد) ۲- محمدکاظم مهدی پور (یزد) ۳- محمدرضا جباری (اصفهان) ۴- مهدی نورمحمدی (زنجان) ۵- علی جعفری (مرکزی) ۶- امیرحسین دهقانی (کرمان) ۷- علیرضا قائدی (هرمزگان) ۸- علی حیدری (سمنان) ۹- علیرضا حیدری (چهارمحال و بختیاری) ۱۰- احمد بیات (مرکزی)
نتایج کامل این رقابت ها در لینک زیر به صورت فایل PDF قابل دریافت است:

دریافت

دسته:اخبار برچسب‌ها: 

بروز باشید!

اشتراک گذاری

Related Posts

دیدگاه شما؟

ارسال دیدگاه

راه‌اندازی و پشتیبانی: راور دات بیز

Pin It on Pinterest

Share This