تازه‌های سایت

منصور دامغانی بعنوان سرپرست هیأت کشتی استان کرمان منصوب شد.

منصور دامغانی بعنوان سرپرست هیأت کشتی استان کرمان منصوب شد.

پیش از این رضا اسماعیلی ریاست هیئت کشتی استان کرمان را برعهده داشت.

آخرین تغییرات در قوانین رقابت های جهانی و بین المللی اعلام شد

آخرین تغییرات در قوانین رقابت های جهانی و بین المللی اعلام شد

اتحادیه جهانی کشتی درنامه ای به فدراسیون های ملی قوانین کشتی در شرایط استثنایی را اعلام کرد

رقابتهای کُشتی آزاد و فرنگی جوانان قهرمانی استان کرمان(گزارش تصویری۵)

رقابتهای کُشتی آزاد و فرنگی جوانان قهرمانی استان کرمان(گزارش تصویری۵)

۵۴عکس

رقابتهای کُشتی آزاد و فرنگی جوانان قهرمانی استان کرمان(گزارش تصویری۴)

رقابتهای کُشتی آزاد و فرنگی جوانان قهرمانی استان کرمان(گزارش تصویری۴)

۴۲ عکس

رقابتهای کُشتی آزاد و فرنگی جوانان قهرمانی استان کرمان(گزارش تصویری۳)

رقابتهای کُشتی آزاد و فرنگی جوانان قهرمانی استان کرمان(گزارش تصویری۳)

رقابتهای کُشتی آزاد و فرنگی جوانان قهرمانی استان کرمان(گزارش تصویری۲)

رقابتهای کُشتی آزاد و فرنگی جوانان قهرمانی استان کرمان(گزارش تصویری۲)

رقابتهای کُشتی آزاد و فرنگی جوانان قهرمانی استان کرمان(گزارش تصویری۱)

رقابتهای کُشتی آزاد و فرنگی جوانان قهرمانی استان کرمان(گزارش تصویری۱)

مراسم وزن کشی

رقابتهای کشتی دانش آموزی قهرمانی استان کرمان(گزارش تصویری۴)

رقابتهای کشتی دانش آموزی قهرمانی استان کرمان(گزارش تصویری۴)

رقابتهای کشتی دانش آموزی قهرمانی استان کرمان(گزارش تصویری۳)

رقابتهای کشتی دانش آموزی قهرمانی استان کرمان(گزارش تصویری۳)

مراسم سکو و اهدای حکم و مدال

رقابتهای کشتی دانش آموزی قهرمانی استان کرمان(گزارش تصویری۲)

رقابتهای کشتی دانش آموزی قهرمانی استان کرمان(گزارش تصویری۲)

راه‌اندازی و پشتیبانی: راور دات بیز